ZWROTY

 

1.    Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje – Konsumentowi.

3.    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: ForMicrobiome Sp. z o.o. , ul. Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, tel. +48 603-234-185, office@ForMicrobiome.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.    Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://formicrobiome.pl/zwrot

7.    Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

8.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

10. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

11. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy – możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

12. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: EVOPRESS Piotr Rurarz., ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa E-mail: evomicrobiome@gmail.com Tel. 570-003-317, z dopiskiem „ForMicrobiome” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

13. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

14. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nadanych do paczkomatu.

 

Zwrotu należy dokonać na adres:

EVOPRESS Piotr Rurarz,

ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa

E-mail: evomicrobiome@gmail.com

Tel. 570-003-317

 

 

Pobierz Formularz Zwrot

 

 

 

ZWROTY

 

1.    Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje – Konsumentowi.

3.    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: ForMicrobiome Sp. z o.o. , ul. Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, tel. +48 603-234-185, office@ForMicrobiome.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.    Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://formicrobiome.pl/zwrot

7.    Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

8.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

10. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

11. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy – możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

12. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: EVOPRESS Piotr Rurarz., ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa E-mail: evomicrobiome@gmail.com Tel. 570-003-317, z dopiskiem „ForMicrobiome” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

13. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

14. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nadanych do paczkomatu.

 

Zwrotu należy dokonać na adres:

EVOPRESS Piotr Rurarz,

ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa

E-mail: evomicrobiome@gmail.com

Tel. 570-003-317

 

 

Pobierz Formularz Zwrot